Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? ()

Bạn đang xem: Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) tại vietabinhdinh.edu.vn
ngày âm lịch thời gian tốt trong ngày Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023 tức ngày 11 tháng 02 năm 2023 Âm lịch

– Ngày mất, Tháng mất, Năm mất

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023 tức ngày 12 tháng 02 năm 2023 Âm lịch

– Ngày trong tuần, tháng mèo, năm mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023 tức ngày 13 tháng 02 năm 2023 âm lịch

– Năm con mèo, tháng con mèo, năm con mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ ba, ngày 04 tháng 04 năm 2023 tức ngày 14 tháng 02 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, Tháng Mão, Năm Mão

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ tư ngày 05/04/2023 tức ngày 15/02/2023 Âm lịch

– ngày danh mục, nhiều tháng, năm báo giá

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm, ngày 06 tháng 04 năm 2023 tức ngày 16 tháng 02 năm 2023 âm lịch

– ngày của năm con chó, tháng của năm con mèo, năm của con mèo

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2023 tức ngày 17 tháng 02 năm 2023 Âm lịch

– Hàng ngày, nhiều tháng trong năm, năm quý 1

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 8 tháng 4 năm 2023 tức ngày 18 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– CHIM THỨ HAI, xem trước tháng, báo năm

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023 tức ngày 19 tháng 02 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, Tháng Mão, Năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ hai, ngày 10/04/2023 (20/02/2023 ÂL)

– BÁO GIÁ NGÀY MỘT, THÁNG MỘT, BÁO GIÁ MỘT NĂM

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba, ngày 11/04/2023 (21/02/2023 ÂL)

– Ngày báo giá, tháng khách hàng tiềm năng, năm báo giá

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, Mão mất trăng, Năm nổi tiếng

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ Năm, ngày 13/04/2023 (23/02/2023 ÂL)

– Tết thiếu, thiếu tháng, trích năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 (24/02/2023 ÂL)

– Ngày phụ thuộc, Tháng triển vọng, Năm báo giá

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ Bảy, ngày 15/04/2023 (25/02/2023 ÂL)

– báo giá hàng ngày, nhiều con mèo, báo giá năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 tức ngày 26 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Giáp Thiên, Tháng Mão, Tân Mão

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai, ngày 17/04/2023 (27/02/2023 ÂL)

– Ngày mất, tháng mất, năm mất

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 tức ngày 28 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CHÍNH, THÁNG MẬT, QUÝ NĂM

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ tư, ngày 19/04/2023 (29/02/2023 ÂL)

– hàng ngày, hàng tháng, hàng quý

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023 tức ngày 1 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CỦA MẸ, THÁNG BÌNH THIÊN, NĂM THAM KHẢO

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023 tức ngày 2 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày KỶ Dậu, tháng BÍNH THIÊN, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ 7 ngày 22 tháng 4 năm 2023 Âm lịch tức ngày 3 tháng 3 năm 2023

– Ngày Nhâm Tuất, Tết Nguyên Đán, Kỷ Mão

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Ngày 4 tháng 3 năm 2023 âm lịch tức ngày 23 tháng 4 năm 2023 chủ nhật

– Ngày Tân Hợi, tháng BÍNH THÌ, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 là ngày mồng năm tháng ba âm lịch

– Năm Tý, tháng BÌNH THIÊN, năm QUÝ

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023 tức ngày 6 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Báo BÌNH THIÊN hàng ngày, hàng tháng, hàng năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Ngày 7 tháng 3 năm 2023 Thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Năm Tý, THÁNG BÌNH THIÊN, NĂM QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2023 Thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023

– Tân Mão, tháng Bình Thiên, năm Kỷ Mão

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 9 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY BÌNH AN, THÁNG NHÂN, NĂM UY TÍN

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Ngày 10 tháng 3 năm 2023 âm lịch tức ngày 29 tháng 4 năm 2023 thứ bảy

– Ngày Đinh Tị, tháng BÍNH THÌ, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 tức ngày 11 tháng 3 âm lịch

– THỨ 2, THÁNG BÌNH THIÊN, QUÝ 1 NĂM

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h)

Bạn thấy bài viết Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) của website vietabinhdinh.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tháng 4 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz)
Xem thêm bài viết hay:  Hình ảnh Ayaka đẹp nhất - Hình nền Ayaka

Viết một bình luận