Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? ()

Bạn đang xem: Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) tại vietabinhdinh.edu.vn
lịch âm lịch tầm quan trọng 01 tháng 11 ngày 18 tháng 9 Thứ 4 ngày 1 tháng 11 năm 2023 tức ngày 18 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Chuyên mục Ngày, Tháng Vui, Thảo Luận Năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Sửu (1h – 15h), Thìn (7h – 21h), Ngọ (11h – 13h), Ất Sửu (13 – 15h)

2 tháng 11 19/9 Thứ năm, ngày 02 tháng 11 năm 2023 tức ngày 19 tháng 09 năm 2023 Âm lịch

– Năm Tý, Tết Nguyên đán, Năm Mão

– Ngày Mafia

Giờ tốt trong ngày:

Titan (23h-01h), bò (01h-03h), thỏ (05-07h), ngựa (11h-13h), tỷ (15h-17h), gà (17h-19h).

ngày 3 tháng 11 20/9 Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023 tức ngày 20 tháng 9 năm 2023 Âm lịch

– Mồng Bảy, Tết Nguyên Đán, năm Quý Mão

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03-05h), Mão (05-07h), Tỵ (09h-11h), Tí (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

ngày 4 tháng 11 ngày 21 tháng 9 Thứ 7 ngày 4 tháng 11 năm 2023 tức ngày 21 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Nhân ngày tết, tháng tết, năm trích dẫn

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Dần (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mai (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

05/11 22/9 Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 tức ngày 22 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Năm con lợn, năm con chó, năm con chó

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h)

ngày 6 tháng 11 ngày 23 tháng 9 Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2023 tức ngày 23 tháng 9 năm 2023 Âm lịch

– Năm Tháng Ngày Năm Mão Tháng Ngày Năm Mão

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Hợi (15h-17h), Gà (17h-19h), Hợi (21h-23h)

ngày 7 tháng 11 24/9 Thứ 3 ngày 7 tháng 11 năm 2023 tức ngày 24 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Năm Tý, Năm Tuất, Năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Giờ tốt trong ngày:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

ngày 8 tháng 11 25/9 Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 tức ngày 25 tháng 9 năm 2023 Âm lịch

– Tết Mậu Tuất, Tân Tuất, Tân Mão

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Kim (23h – 01h), Bò (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Tý (15h – 17h), Gà (17h – 19h)

9/11 26/9 Thứ 5 ngày 9/9/2023 nhằm ngày 26/9/2023 âm lịch

– Ngày tết, giao thừa, tết ​​báo hiếu

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Tị (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

11/10 27/9 Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 tức ngày 27 tháng 9 năm 2023 Âm lịch

– Năm Tý, Tết Nguyên đán, Năm Mão

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Dần (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mai (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

11/11 ngày 28 tháng 9 Thứ 7 ngày 11/11/2023 tức ngày 28 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– NGÀY QUÝ, THÁNG QUÝ, THÁNG TƯ NĂM

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Thìn (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mai (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

12/11 29/9 Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 tức ngày 29 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Tết Mậu Tuất, Tân Mão, Tân Mão

– Ngày Mafia

Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Tỵ (15h – 17h), Gà (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

13/11 1/10 Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023 tức ngày 01 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Báo giá hàng ngày, báo giá hàng tháng, báo giá hàng năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

14/11 2/10 14/11/2023 Thứ 3 Âm lịch 02/10/2023

– BÍNH TÝ, BÍNH THÁNG, BÍNH NĂM

– Ngày Mafia

Giờ tốt trong ngày:

Kim (23h – 01h), Bò (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Tý (15h – 17h), Gà (17h – 19h)

15/11 3/10 Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023 tức ngày 03 tháng 10 năm 2023 Âm lịch

– báo giá hàng ngày, tháng, báo giá năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Tị (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

16/11 4/10 Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 tức ngày 4 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– ngày trong tháng, báo giá tháng, báo giá năm

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Dần (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mai (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

17/11 5/10 Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 tức ngày 05 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Ngày Mão, Tháng Ngọ, Năm Mão

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Thìn (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mai (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

18/11 6/10 Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023 tức ngày 06 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– xem ngày, tháng, năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Tỵ (15h – 17h), Gà (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

ngày 19 tháng 11 7/10 Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 tức ngày 7 tháng 10 năm 2023 Âm lịch

– Ngày, tháng, năm mới

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

20/11 8/10 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023 tức ngày 8 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– ngày vui, báo giá tháng, báo giá năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Kim (23h – 01h), Bò (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Tý (15h – 17h), Gà (17h – 19h)

21/11 9/10 Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023 tức ngày 10 tháng 9 âm lịch

– Báo giá hàng ngày, báo giá hàng tháng, báo giá hàng năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Tị (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

22/11 10/10 Thứ tư ngày 22/11/2023 nhằm ngày 10/10/2023 âm lịch

– Ngày Thân, Tháng Quý, Kỷ Mão

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Dần (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mai (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

23/11 11/10 Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng 11 năm 2023 Âm lịch

– ngày quý dậu, tháng quý, năm quý

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Thìn (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mai (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

24/11 12/10 Thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng 12 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CON VẬT, HÀNG THÁNG, QUÝ NĂM

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Tỵ (15h – 17h), Gà (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

25/11 13/10 Thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2023 tức ngày 13 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Báo giá hàng ngày, báo giá hàng tháng, báo giá hàng năm

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

26/11 14/10 Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 tức ngày 14 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– ngày con chuột, tháng tham chiếu, năm tham chiếu

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Kim (23h – 01h), Bò (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Tý (15h – 17h), Gà (17h – 19h)

27/11 15/10 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023 tức ngày 15 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– ngày trong ngày, tháng tham chiếu, năm tham chiếu

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Tị (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

28/11 16/10 Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023 tức ngày 16 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– ngày tháng 12, tháng trích dẫn, năm trích dẫn

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Dần (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mai (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

29/11 17/10 Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023 tức ngày 17 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– năm con mèo, tháng trích, năm trích

– Ngày Mafia

– Giờ tốt trong ngày:

Thìn (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mai (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

30/11 18/10 Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 tức ngày 18 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Năm Tý, Năm Quý, Năm Mão

– Ngày hoàng đạo

– Giờ tốt trong ngày:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Tỵ (15h – 17h), Gà (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

Bạn thấy bài viết Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) của website vietabinhdinh.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz)
Xem thêm bài viết hay:  Solo bushcraft là gì? Cần lưu ý và chuẩn bị gì khi đi solo bushcraft

Viết một bình luận