Những chất làm mất màu thuốc tím

Câu hỏi: Chất làm đổi màu quỳ tím.

Trả lời:

1. Hiđrocacbon no (ankan, xicloankan):

2. Hiđrocacbon không no (anken, ankan, ankin)

3. Aren (benzen và đồng đẳng)

4. Dẫn xuất halogen

5. Rượu (rượu polyancol)

6. Phenol

7. Amin

8. Xeton

9. Axit

10. Este

11. Glucozơ và fructozơ

Nội dung câu hỏi này nằm trong kiến ​​thức về chất tạo màu KMNo4, hãy cũng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

1. Hiđrocacbon no (ankan, xicloankan)

– Có thể nhận biết ankan và xicloankan (n >= 5) bằng tính trơ hóa học với hầu hết các thuốc thử thông dụng như không làm mất màu nước Br2KMnO4… Và cũng không tan trong axit H. Xicloankan (n>= 4) ) tan trong H2SO4 đặc, làm mất màu nước Br2 trong Cl4 chứ không phải dd KMnO4 Hiđrocacbon có 1-4 nguyên tử C tồn tại ở thể khí

2. Hiđrocacbon không no (anken, ankan, ankin)

– Tan trong THEM2 SO4 đặc biệt

– Nhận biết không no: làm mất màu dd Br2 (đỏ nâu), dd KMnO4 (tím) do phản ứng cộng và oxi hóa không hoàn toàn

– Nhận biết ank-1-in: tạo kết tủa vàng với dd AgNO3/ NHỎ BE3 tạo kết tủa đỏ với dd CuCl/MIN3

– Xác định công thức cấu tạo của anken bằng phương pháp ozon phân hoặc oxi hóa bằng KMnO4/H+. Dựa vào cấu tạo của các sản phẩm suy ra công thức cấu tạo của anken Phân biệt hiđrocacbon chứa liên kết đôi C=C và liên kết ba C-=C bằng phản ứng cộng nước (H+). Nếu tạo ra ancol thì đó là hiđrocacbon chứa một liên kết đôi. Nếu một aldehyd/xeton được tạo thành, thì đó là một hydrocacbon chứa liên kết ba

3. Aren (benzen và đồng đẳng)

– Nhận biết benzen: chất lỏng không màu, không tan trong nước (hơi nổi lên trên), mùi thơm đặc trưng, ​​không làm mất màu dd Br2 và KMnO4.

Xem thêm bài viết hay:  Cấu trúc encourage trong tiếng Anh – Khái niệm và cách sử dụng dễ hiểu và chi tiết nhất

– Nhận biết các đồng đẳng của benzen: không làm mất màu dd Br2 không tan trong nước, có màu nhạt trong dd KMnO4 khi đun nóng (do phản ứng xảy ra ở mạch nhánh C)

– Có thể phân biệt aren với anken và xicloankan bằng H2SO4 đặc (aren tan)

4. Dẫn xuất halogen

– Nhận biết sự có mặt của halogen: Dùng giấy lọc tẩm cồn nhỏ vài giọt hóa chất cần quan tâm (dạng lỏng hoặc dung dịch trong cồn) rồi đốt cháy và thu sản phẩm cháy vào phễu thủy tinh đậy kín dd AgNo.3 và úp ngược xuống. đảo ngược. Nếu hóa chất được xác định là dẫn xuất halogen, kết tủa trắng hoặc vàng sẽ hình thành trên thành phễu (bạc halogenua). Kết tủa này sẽ tan nếu thêm amoniac.

– Phân biệt các loại dẫn xuất halogen: dùng AgNO. dung dịch3 trong ancol thu được trực tiếp dẫn xuất halogen đáng quan tâm. Tùy theo bậc của dẫn xuất halogen (độ linh động của nguyên tử halogen) mà phản ứng tráng bạc halogenua có thể nhanh, chậm hoặc không.

Ví dụ: Alyl, benzylhalogenua: kết tủa rất nhanh ở nhiệt độ phòng

Dẫn xuất halogen bậc ba: kết tủa nhanh ở nhiệt độ thường

– Dẫn xuất halogen thứ cấp: kết tủa ngay khi đun nóng

– Dẫn xuất halogen chính: kết tủa khi đun lâu hơn

– Dẫn xuất vinyl và phenylhanua: không tạo kết tủa. Có thể phân biệt các dẫn xuất halogen dựa vào phản ứng thủy phân. Sau đó tuỳ thuộc vào đặc điểm của sản phẩm thuỷ phân có thể suy ra công thức cấu tạo của dẫn xuất halogen ban đầu.

5. Rượu (rượu polyancol)

– Rượu nguyên chất: thêm Na vào sẽ tan và sủi bọt khí không màu. Giải rượu: Cho axit axetic đun nóng trong H2SO4 đặc tạo thành este.

6. Phenol

– Có thể nhận biết phenol bằng cách cho phản ứng với dung dịch NaOH, khi phản ứng với dung dịch NaOH thì phenol (bị đục vì ít tan) chuyển thành muối C6H5ONa (trong suốt và tan). Khi thổi khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa trong suốt thì dung dịch lại vẩn đục do tạo thành C.6H5 Ban đầu ONa (ít tan) Phenol phản ứng với dd Br2 tạo 2,3,6-tribromphenol kết tủa trắng. Có thể phân biệt rượu và phenol với các hợp chất hữu cơ khác bằng tạo phức mang màu với xeri amoni nitrat để tạo thành phức màu đỏ (NH4)2Ce(NO)6. Thuốc thử này có màu vàng nhạt, giả sử là rượu, tạo phức màu xanh nâu, đó là phenol. Nhận biết phenol bằng phản ứng với FeCl.3 Phức chất phenolat của sắt có màu tím: 6C6H5OH + FeCl3 + 6 HOUSE+ + 3Cl–

Xem thêm bài viết hay:  Tính từ là gì? Phân loại tính từ trong tiếng Việt

7. Amin

– Nhận biết amin mạch hở: làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Các amin khí đều có mùi hắc, tạo khói trắng với HCl đặc. Các amin thơm đều phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng giống phenol, nhưng nếu Br dư. Dùng hết thì có 2 kết tủa màu vàng. Sự khác biệt giữa phenol và anilin là phenol tan trong kiềm và anilin tan trong axit.

8. Xeton

– Có thể nhận ra methylketone R-CO-CH3 bằng phản ứng iodoform (tác dụng với I3 trong môi trường kiềm) tạo kết tủa vàng CHI3

9. Axit:

– Phản ứng với bột Na hoặc Fe tạo khí không màu

– Làm quỳ tím hóa đỏ.

Axit cacboxylic và phenol đều tan trong kiềm, nhưng có thể phân biệt bằng quỳ tím đỏ (phenol không làm đổi màu) hoặc bằng phản ứng với muối cacbonat (axit giải phóng CO2. 2phenol không phản ứng) Axit foocmic tham gia phản ứng tráng bạc. , phản ứng với Cu(OH)2 Cu. Lượng Mưa2Gạch Đỏ

– Để phân biệt các dẫn xuất khác nhau của axit (clorua axit, anhiđrit axit, este, amit) có thể dùng dung dịch AgNO.3 (clorua axit cho kết tủa trắng AgCl), dd NaOH: clorua axit: phản ứng mạnh, tan ngay Axit anhiđrit: tan ngay khi đun nóng Aste: chỉ tan khi đun sôi mà không giải phóng amoniacAxit: cũng tan khi đun sôi đồng thời giải phóng khí NHỎ3 làm quỳ tím hóa xanh

10. Este

– Dùng phản ứng thủy phân và xác định sản phẩm tạo thành

Xem thêm bài viết hay:  Continue là gì? Lưu ý khi sử dụng cấu trúc continue

Phân biệt este và axit bằng phản ứng với kim loại

11. Glucozơ và fructozơ

– Phản ứng với dd AgNO3/NH BÉ3 tạo kết tủa Ag

– Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dd có màu xanh đậm, đun nóng cho Cu thành 2O tạo kết tủa đỏ gạch. Để phân biệt glucozơ và fructozơ người ta thử với dung dịch brom, sau đó thử với dung dịch FeCl.3 chỉ có glucozơ tạo kết tủa vàng lục.

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Nhớ để nguồn bài viết này: Những chất làm mất màu thuốc tím của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Những chất làm mất màu thuốc tím

Viết một bình luận