Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 ()

Bạn đang xem: Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) tại vietabinhdinh.edu.vn
ngày âm lịch thời gian tốt trong ngày Thứ tư, ngày 01 tháng 02 năm 2023 tức ngày 11 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Một ngày trong tháng 12, Tháng ưu tiên miền Bắc, Năm báo giá

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023 tức ngày 12 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– năm con mèo, tháng 5 con mèo, năm con mèo

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2023 tức ngày 13 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, tháng Tị, năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 4 tháng 2 năm 2023 tức ngày 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– DANH SÁCH NGÀY, ĐƯỜNG Tháng, quý năm

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023 tức ngày 15 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– NGÀY HOÀNG GIA, NGÀY HOÀNG GIA THÁNG, QUÝ

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023 tức ngày 16 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày của người chết, Mặt trăng trên đường, Năm trích dẫn

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023 tức ngày 17 tháng 01 năm 2023 Âm lịch

– Thứ Hai, Tháng Tư, Năm của Mẹ

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2023 tức ngày 18 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày dậu, tháng gió, năm

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ năm, ngày 09 tháng 02 năm 2023 tức ngày 19 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày của Mẹ, Tháng Cổng, Năm của Mẹ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ sáu, ngày 10 tháng 02 năm 2023 tức ngày 20 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày thử thách, tháng triển vọng, năm báo giá

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023 tức ngày 21 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, Đế tháng, Đế năm

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023 tức ngày 22 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tết Kỷ Hợi, Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai, ngày 13 tháng 02 năm 2023 tức ngày 23 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày khoa, ưu tháng miền Bắc, ưu năm

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ ba, ngày 14 tháng 02 năm 2023 tức ngày 24 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Báo giá ngày, tháng, năm quý MÈO

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ 4 ngày 15 tháng 2 năm 2023 tức ngày 25 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Giáp THIÊN, tháng GIÁP DẦN, năm GIÁP DẦN

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h)

Thứ năm, ngày 16 tháng 02 năm 2023 tức ngày 26 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày của người chết, Mặt trăng trên đường, Năm trích dẫn

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2023 tức ngày 27 tháng 01 năm 2023 Âm lịch

– NGÀY HIỆU TRƯỞNG, THÁNG, QUÝ

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ 7 ngày 18 tháng 2 năm 2023 tức ngày 28 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– BỐN NGÀY, GIỮA THÁNG, QUÝ NĂM

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023 tức ngày 29 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày của Mẹ, Ngày của Hải quân, Ngày của Mẹ hàng quý

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai, ngày 20/02/2023 (01/02/2023 ÂL)

– Ngày Dậu, Canh Mão, Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ ba, ngày 21/02/2023 (02/02/2023 ÂL)

– Ngày Tuất, tháng Mão, năm Mão

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 4 ngày 22 tháng 2 năm 2023 tức ngày 3 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– TÂN QUÝ NGÀY, THÁNG, QUÝ NĂM

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ Năm, ngày 23/02/2023 (04/02/2023 ÂL)

– Ngày Tý, Tân Mão, Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ 6 ngày 24 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Báo giá ngày, khối lượng tháng, quý năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 25 tháng 2 năm 2023 tức ngày 6 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Kỷ Hợi, Tân Mão, Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ Nhật, ngày 26/02/2023 (07/02/2023 ÂL)

– Ngày mất mèo, tháng mất mèo, năm báo giá

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023 tức ngày 8 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– BÍNH THIÊN NGÀY, THÁNG 1, QUÝ NĂM

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba, ngày 28/02/2023 (09/02/2023 ÂL)

– Ngày lặn, Rất nhiều mèo, Báo giá năm

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

Bạn thấy bài viết Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) của website vietabinhdinh.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz)
Xem thêm bài viết hay:  Top 10 khách sạn gần nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh chất lượng

Viết một bình luận