Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, vùng cuối của nhiễm sắc thể là gì?

A. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

B. Là nơi nối thoi phân bào giúp các nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.

C. Là nơi duy nhất có thể xảy ra hiện tượng giao thoa trong quá trình giảm phân.

D. Đây là những điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đôi.

Trả lời:

Chọn một

Vùng tận cùng của sinh vật nhân chuẩn bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như ngăn không cho các nhiễm sắc thể dính vào nhau.

Hãy cùng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu nội dung bài viết Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dưới đây nhé!

I. Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái nhiễm sắc thể

hình thái nhiễm sắc thể ở kì giữa.

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?

Nhiễm sắc thể là một cấu trúc bao gồm một phân tử DNA và liên kết với các loại protein khác nhau (chủ yếu là protein histone).

-Mỗi NST gồm: tâm động, vùng tận cùng

– Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực: Nhiễm sắc thể được tạo thành từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin:

Xem thêm bài viết hay:  khấu trừ tiền lương là gì

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 2)

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nhân.

– (ADN + prôtêin) → Nuclêôtit (8 phân tử prôtêin histôn quấn quanh 1 đoạn phân tử ADN khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Nhiễm sắc thể (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn ( 300 nm) → Crômatit (700 nm) → Nhiễm sắc thể.

II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Các khái niệm.

– Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST, thực chất là sự sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng, cấu trúc của NST.

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 3)

2. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

một. Thiếu đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 4)

– Đột biến làm mất một đoạn nhiễm sắc thể.

– Giảm số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

Thường gây chết hoặc giảm sức sống.

b. lặp đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 5)

– Là đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể một hay nhiều lần.

– Làm tăng số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

– Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, tạo ra các gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 6)

– Là loại đột biến trong đó một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt và đảo ngược 180 độ rồi nối lại.

– Thay đổi sự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

– Có thể ảnh hưởng đến sức sống, giảm khả năng sinh sản của thể đột biến, tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Xem thêm bài viết hay:  Điểm giống nhau giữa N2 và CO2

d. Phía trước

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể?  (ảnh 7)

Đột biến dẫn đến trao đổi đoạn trong nhiễm sắc thể hoặc giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.

– Một số gen nằm trên NST này chuyển sang NST khác làm thay đổi nhóm gen liên kết.

Dịch chuyển lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12 , Sinh học 12

Nhớ để nguồn bài viết này: Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Viết một bình luận