Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì

Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì

Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên vải vì –

Câu hỏi: Tại sao nước mưa không lọt qua các lỗ nhỏ trên tấm bạt?

A. Vì bạt bị thấm nước.

B. Vì bạt không bị nước làm ướt.

C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.

D. Vì các mao dẫn ngăn không cho nước lọt vào các lỗ trên tấm bạt.

Trả lời:

Câu trả lời đúng là c. Do sức căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt vào các lỗ nhỏ của bạt.

Giải thích:

Nước mưa không lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì sức căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt.

Hãy cùng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu về các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

1. Sức căng bề mặt của chất lỏng.

một. Cuộc thí nghiệm.

Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng lặp cho thấy vòng lặp vừa được kéo căng.

Hiện tượng chứng tỏ trên bề mặt màng xà phòng có các lực có phương tiếp tuyến với bề mặt màng và dãn đều theo mọi phương vuông góc với đường vòng.

Lực làm căng bề mặt của chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.

b. Sức căng bề mặt.

Lực làm căng bề mặt của chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đường nhỏ bất kỳ trên mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đường này và tiếp tuyến với mặt chất lỏng, có phương làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng và có độ lớn. tỉ lệ thuận với độ dài của hàng

f = .l.

Trong đó σ là hệ số căng bề mặt, đơn vị là N/m.

Hệ số σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng, σ giảm khi nhiệt độ tăng.

Nếu màng xà phòng có hai mặt (trên và dưới) thì tổng sức căng bề mặt của màng này tác dụng lên vòng sợi bao quanh vòng đó bằng

Fc = .2L = .2πD

Trong đó L = πD là chu vi của vòng tròn nằm trên một mặt của màng được giới hạn bởi một vòng có đường kính D.

c. Đăng ký.

Nhờ lực căng bên ngoài, nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô hoặc trên nóc ô tô.

Hòa tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể sức căng bề mặt của nước, nhờ đó nước xà phòng dễ dàng thấm vào sợi vải khi giặt để làm sạch vải,…

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích triết lí nhân sinh trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn mẫu 10 hay nhất

Sức căng bề mặt tác dụng lên vòng có ren trong thử nghiệm 37.2: Fc = s.2pd

Trong đó d là đường kính của vòng lặp, pd là chu vi của vòng lặp. Vì màng xà phòng có hai mặt nên mặt trên và mặt dưới phải gấp đôi.

Xác định hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm:

Số chỉ của lực kế khi bắt đầu nhấc vòng nhôm lên: F = Fc + P => Fc = F–P.

Mà Fc = sp(D + d) => s = Fc:p(D + d)

2. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt

một. Quan sát

 • Điều gì xảy ra nếu một giọt nước được đặt trên một tấm kính?

Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì

 • Nếu nhỏ một giọt thủy ngân lên tấm thủy tinh thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 2)

⇒ Nước làm ướt thủy tinh còn thủy ngân không làm ướt thủy tinh.

b) Giải thích

Dính ướt: Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng.

– Tính không thấm: Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn và các phân tử chất lỏng yếu hơn so với giữa các phân tử chất lỏng.

c) Ứng dụng: Hiện tượng chất lỏng thấm ướt bề mặt chất rắn được ứng dụng để làm giàu quặng bằng phương pháp tuyển nổi.

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 3)

3. Hiện tượng mao dẫn.

một. Cuộc thí nghiệm.

Nhúng một ống thủy tinh có đường kính trong nhỏ vào chất lỏng, ta thấy:

+ Nếu thành ống bị ẩm thì mực chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn mặt chất lỏng bên ngoài ống và mặt chất lỏng trong ống sẽ có một mặt lõm vào.

+ Nếu thành ống không ướt thì mực chất lỏng bên trong ống sẽ thấp hơn mặt chất lỏng bên ngoài ống và mặt chất lỏng trong ống sẽ có mặt khum lồi.

+ Đường kính trong ống càng nhỏ thì mực chất lỏng bên trong ống dâng lên hay hạ xuống so với mặt thoáng chất lỏng ở bên ngoài ống càng lớn.

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 4)

Hiện tượng mực chất lỏng bên trong ống có đường kính nhỏ luôn cao hơn hoặc thấp hơn bề mặt chất lỏng bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

Các ống trong đó xảy ra hoạt động mao dẫn được gọi là ống mao dẫn.

Lực căng mặt ngoài s càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ thì độ chênh lệch giữa chất lỏng bên trong ống và bên ngoài ống càng lớn.

b. Đăng ký.

Các ống mao dẫn ở rễ và thân dẫn nước phân giải chất khoáng để nuôi cây.

Xem thêm bài viết hay:  Thuộc nằm lòng các từ vựng tiếng anh về thời gian nhanh chóng

Dầu hỏa có thể được hấp thụ bởi các sợi nhỏ trong bấc để đốt cháy.

4. Bài tập minh họa

một. Dạng 1: Mô tả hiện tượng thấm ướt và không thấm ướt của chất lỏng

Mô tả hiện tượng thấm ướt và không thấm ướt của chất lỏng. Bề mặt của chất lỏng đóng bình trông như thế nào khi tường bị ướt?

hướng dẫn giải

Làm ướt và không thấm nước của chất lỏng:

Lấy một tấm kính và một chiếc lá (hoặc tấm kính tráng nhựa). Nhỏ vài giọt nước lên bề mặt.

Nếu trên bất kỳ bề mặt nào giọt nước lan rộng thành một lớp mỏng, thì nó được cho là bị ướt.

Nếu trên bất kỳ bề mặt nào giọt nước co lại và phẳng ra do tác dụng của trọng lực thì bề mặt đó được cho là không ướt.

Bề mặt của chất lỏng sát thành bình cong cao hơn bề mặt tự do của chất lỏng khi thành bình bị ướt.

Hoặc có thể nói: Bề mặt của chất lỏng sát thành thùng lõm xuống khi thành thùng ẩm và mặt khum lồi khi thành thùng không ướt.

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 5)

b. Dạng 2: Tìm hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Một bùng binh có đường kính ngoài 44mm và đường kính trong 40mm. Trọng lượng của vật tròn là 45mN. Lực đẩy vòng này ra khỏi mặt glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Tính sức căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

hướng dẫn giải

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 6)

5. Thực hành

Câu 1: Tại sao giọt dầu có dạng hình cầu lơ lửng trong dung dịch rượu có khối lượng riêng bằng nhau?

Câu 2: Một ống thủy tinh thẳng dài, tiết diện nhỏ, bên trong chứa nước. Biết rằng nước dính vào thủy tinh. Dựng ống sao cho lệch so với phương thẳng đứng một góc 10o. Bề mặt tự do của nước bên trong ống là gì?

Câu 3: Một khối gỗ hình trụ khối lượng 20 g nổi trên mặt nước, trục của khối thẳng đứng. Đường kính mặt cắt ngang của khối gỗ d = 10 mm; Nước làm ướt hoàn toàn gỗ. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và sức căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ sâu của khối gỗ trong nước là bao nhiêu?

Câu 4: Một vòng nhôm khối lượng P = 62,8.10-3N được đặt thẳng đứng sao cho đáy của nó tiếp xúc với nước. Cho đường kính trong và ngoài của vòng nhôm lần lượt là 46 mm và 48 mm; Lực căng bề mặt của nước là 72.10.-3N/m. Kéo vòng nhôm bằng một lực F theo phương thẳng đứng hướng lên trên, để kéo vòng nhôm lên khỏi nước thì độ lớn của lực F phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất nào?

Xem thêm bài viết hay:  Phương trình hóa học HNO3 ra H3PO4

Câu 5: Một lượng nước đựng trong ống nhỏ giọt ở 20oC chảy qua miệng ống tạo thành 49 giọt. Cùng một lượng nước và ống nhỏ giọt nhưng ở 40oC, nước chảy qua miệng ống 51 giọt. Bỏ qua sự nở vì nhiệt; Lực căng bề mặt của nước ở 20oC là 72.10-3N/m. Lực căng bề mặt của nước ở 40oC là bao nhiêu?

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Nhớ để nguồn bài viết này: Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì

Viết một bình luận