Nhựa novolac là gì? Cách điều chế? 

Câu hỏi: Nhựa novolac là gì? Làm thế nào để điều chế?

Trả lời:

nhựa novolac

+ Nhựa Novoca là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ, được dùng để sản xuất vecni, sơn,..

Làm thế nào để điều chế

+ Đun nóng hỗn hợp anđehit fomic và phenol với xúc tác axit thu được nhựa novolac (mạch không phân nhánh)

Nhựa novolac là gì?  Làm thế nào để điều chế? [CHUẨN NHẤT]    Nhựa novolac là gì?  Làm thế nào để điều chế?  (ảnh 2)

Hãy cùng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về loại nhựa này

1. Ứng dụng

Nhựa Novolac là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ, được dùng để sản xuất bột ép và sơn.

2. Phân loại và giải quyết Novolac. nhựa

NOVOLAC – Một bước nhựa RESOL – Nhựa hai bước
Kết cấu Mạch thẳng. (Có mạch nhánh do các mạch ngắn kết hợp với nhau bằng cầu metylen ở vị trí o, p) Mạch nhánh.
tỷ lệ thành phần P: F = 1: 0,8 P:F = 1:1,5; thứ mười hai
môi trường tổng hợp Axit, pH = 1 – 2

+ Axit mạnh (HCl): nhiệt độ cao, nhiệt độ hỗn hợp > 100oC cần xúc tác nhiều lần để tránh hiện tượng sôi mạnh.

+ Axit yếu (HOOC – COOH), phản ứng thuận lợi, dễ điều khiển phản ứng, sản phẩm tạo thành dễ bảo quản

Bazơ, pH = 8

+ Tính khử mạnh (KOH, NaOH): tạo muối phenolat phân cực nên nhựa dễ tan trong nước.

+ Tính kiềm yếu (NH)4OH, Ba(OH)2Ca(OH)2): không tạo muối phenolat nên nhựa dễ tan trong cồn.

chất đóng rắn Chữa bệnh bằng urotropin > 120oCŨ Tự đông cứng bằng nhiệt

+ Resol: phân tử lượng thấp, dễ nóng chảy, dễ tan trong dung môi.

+ Resitol: nhựa nhiệt dẻo, khó tan trong dung môi (nồng nở trong dung môi).

+ Tính chất: không tan, không tan.

Kết cấu:

* Novolac

Nhựa Novolac tạo cầu metylen tại vị trí o, p

Trang web p có lượng phản hồi gần như gấp đôi so với trang web o

– Vị trí o có số vị trí gấp đôi vị trí p

-> Vậy: Tốc độ tạo thành cầu metylen ở ba vị trí o – o, p – p, o – p là như nhau.

* Xử lý

Xem thêm bài viết hay:  Hoàn cảnh ra đời Thương vợ (Trần Tế Xương)

Sản phẩm tổng hợp phân giải bao gồm 5 cấu trúc khác nhau và luôn tồn tại song song với các hằng số cân bằng khác nhau nên rất khó xác định cấu trúc chính xác của một phân giải.

Có sự tạo thành liên kết metylen, ete giữa các gốc phenol nên nhựa phân hủy có cấu trúc phân nhánh cao hơn nhựa novolac.

3. Bài tập liên quan

Câu 1: Để tiết kiệm polime, đồng thời để làm tăng một số tính chất của chất dẻo, người ta trộn thêm các thành phần của chất dẻo.

A. Chất hóa dẻo

B. Chất độn

C. Phụ gia

D. Polime thiên nhiên

Đáp án: BỎ

Khi trộn polyme với chất độn phù hợp, vật liệu mới thu được có độ bền, khả năng chịu nhiệt, v.v.. cao hơn so với polyme thành phẩm.

Câu 2: Thành phần chính của nhựa bazơ là:

A. Politiren

B. Poli(vinyl clorua)

C. Nhựa phenolfomanđehit

D. Poli(metylmetacrilat)

Trả lời:

Câu 3: Dãy gồm các chất đều là chất dẻo là

A. Polyetylen; tơ tằm, nhựa rezol.

B. Pê-nê-lốp; cao su thiên nhiên, PVA.

C. Polyetylen; đất sét ướt; PVC.

D. Polyetylen; polystyren; lò nướng

Trả lời: DỄ DÀNG

Các loại nhựa là: polyetylen, polystyren, nhựa bakelite

Tơ: lụa nên A sai

Cao su thiên nhiên: polime thiên nhiên nên B sai

Đất sét ướt: không phải polime nên C sai

Nhựa Bakelite và cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian

Aminlose và cellulose: chuỗi không phân nhánh

Glycogen: chuỗi phân nhánh

Câu 4: Polyvinyl clorua có công thức là

A. (-CHL2-CHCl-)n.

B. (-ONLY2–Only2-)N.

C. (-CHB2-CHBr-)n.

D. (-ONLY2-CHF-)n.

Trả lời: A

Polivinyl clorua: (-CH2-CHCl-)n

Câu 5: Để tạo thành PVA, người ta tiến hành phản ứng trùng hợp

A. CHỈ2= CH-COO-CHỈ3.

B. CHỈ2= C(CHỈ3)-COO-CHỈ3.

C. CHỈ3-COO-CH=CHỈ2.

D. CHỈ3-COO-C(CHỈ 3) = CHỈ2.

CÂU TRẢ LỜI CŨ

Poli(vinyl axetat) (PVA) được điều chế từ monome: vinyl axetat CH3-COO-CH=CH2

Câu 6: Nhựa Novoca được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng từ monome

A. buta–1,3–đien và styren.

B. etilen glicol và axit terephtalic.

C. phenol và anđehit fomic.

D. hexametylenđiamin và axit adipic.

* Trả lời

[CHUẨN NHẤT]    Nhựa novolac là gì?  Làm thế nào để điều chế?  (ảnh 3)

Câu 7: Điều nào sau đây không đúng?

Xem thêm bài viết hay:  Nêu đặc điểm của các khối khí và frông? – Sinh 10

A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.

B. Hầu hết các chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.

B. Một số vật liệu composite chỉ là polime.

C. Vật liệu tổng hợp có chứa polime và các thành phần khác.

Trả lời:

Vật liệu composite bao gồm: Thành phần chính là polyme và chất độn vô cơ

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đất sét nhào rất dẻo, có thể ép thành gạch ngói; vì vậy nước nhào nặn đất sét mềm.

B. Thạch cao rất dẻo, có thể nặn thành tượng; vì vậy nó là một loại nhựa.

C. Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và chịu nhiệt; Vì vậy, nó không phải là nhựa.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ biểu hiện trong những điều kiện nhất định; Trong các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Trong công nghiệp, từ etilen để điều chế PVC cần ít nhất mấy phản ứng

A. 2 phản ứng.

B. 5 phản ứng.

C. 3 phản ứng.

D. 4 phản ứng.

Trả lời:

Câu 10: Nhựa resite (nhựa bakelit) được điều chế bằng cách

A. Đun nóng nhựa rezol ở 150oC để tạo mạng tinh thể không gian.

B. Đun nóng nhựa novolac ở 150oC để tạo mạng tinh thể không gian.

C. Đun nóng nhựa novolac với lưu huỳnh ở 150oC tạo mạng tinh thể không gian.

D. Đun nhựa rezol với lưu huỳnh ở 150oC tạo mạng tinh thể không gian.

Trả lời:

Nung nóng nhựa rezol ở 150oC là nhựa resite (hay còn gọi là nhựa bakelit) có cấu trúc mạng không gian

Câu 11: Polime sau có cấu trúc mạch polime giống với bazơ

A. Amilozơ

B. Glycogen

C. Cao su lưu hóa

D. Xenlulozơ.

Trả lời:

Câu 12: Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch

A. HCOOH trong môi trường axit.

B. 3CHO chỉ trong môi trường axit.

C. CH3COOH trong môi trường axit.

D. HCHO trong môi trường axit.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 13: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Xem thêm bài viết hay:  Chất béo là trieste của axit béo với? Tính chất của chất béo

A.trao đổi.

B. oxi hóa – khử.

C. trùng hợp.

D. ngưng tụ.

Trả lời:

Câu 14: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) của

A. PVC.

B. nhựa bakelit.

C. PE.

D. amilopectin.

Đáp án: BỎ

Nhựa Bakelite có cấu trúc mạng không gian

PVC và PE có cấu trúc mạch thẳng

Amilopectin có cấu trúc phân nhánh.

Câu 15: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ: X → Y → Z → PVC. chất X là:

A. etan

B. butan

C. metan

D. propan

Trả lời:

Mêtan → Axetilen → Vinyl clorua → PVC

Câu 16: Polime nào có tính chất cách điện tốt được dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, vật liệu điện,…?

A. Cao su thiên nhiên

B. polivinyl clorua

C. polyetylen

D. thủy tinh hữu cơ

Đáp án: BỎ

Polivinyl clorua là chất dẻo cứng, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu điện, ống nước, giả da…

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Nhớ để nguồn bài viết này: Nhựa novolac là gì? Cách điều chế?  của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Nhựa novolac là gì? Cách điều chế?

Viết một bình luận