Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất

Bạn đang xem: Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất tại vietabinhdinh.edu.vn

Nối là một trong ba thành phần chính hiện có (phát âm, ngữ điệu và khớp nối) của giọng Mỹ bản địa. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn đọc một cách tổng quan về nguyên tắc nối âm trong tiếng Anh. Nếu chúng ta nắm được cách nối các âm trong tiếng Anh sẽ giúp chúng ta nghe người ta nói và hiểu người bản ngữ dễ dàng hơn, đặc biệt là khi nói nhanh.

ngôn ngữ tiếng anhCách nối âm trong tiếng Anh

“”

Kết nối âm thanh là gì?

Khi nói tiếng Anh giao tiếp với tốc độ nhanh mà người nói phát âm từng từ rời rạc, tách bạch như tiếng Việt thì chắc chắn người nói sẽ không thể phát âm thành câu một cách lưu loát. Vì các từ trong câu tiếng Anh cần chúng ta phát âm chính xác phụ âm cuối. Do đó, nối là khi người nói nối âm của âm tiết cuối cùng trong câu trước với âm tiết đầu tiên của từ tiếp theo. Khi người nói thực hiện kỹ thuật nối âm trong câu, bạn sẽ không còn thấy các khoảng lặng giữa các từ khi phát âm mà thay vào đó sẽ làm cho bài nói trở nên lưu loát, tự nhiên, mượt mà hơn.

đàm-am-la-giKết nối giai điệu là gì?

Ví dụ: I like it => “I lie kit” (để dễ phát âm hơn phải biến âm /k/ thành like rồi dừng lại cho người nói nói)

Nếu bạn có thể áp dụng thành thạo và chính xác các quy tắc nối trong tiếng Anh, bạn sẽ thành công, bài phát biểu của bạn sẽ sinh động và trôi chảy, câu của bạn sẽ nghe tự nhiên, trở nên “bản xứ”. ” hơn.

Hãy nhớ một điều vô cùng quan trọng nữa là khi nối âm phải nhớ và sử dụng đúng quy tắc tiếng Anh vì điều này sẽ giúp bạn biết cách nói chậm lại, nhấn mạnh từ ở đâu và giúp ích cho người nghe. dễ hiểu hơn nội dung câu muốn truyền đạt.

Lưu ý: cách nối âm trong tiếng Anh nói nhanh là cực kỳ KHÁC BIỆT. Khi người bản ngữ sử dụng từ nối, họ không cần phải nói nhanh.

Xem thêm mẹo học tiếng Anh cực hay của Trung Tâm Đào Tạo Việt Á

Quy tắc nối trong tiếng Anh

quy tắcTừ nối – cách nối âm trong tiếng anh

Xem thêm sẽ đến

Quy tắc 1: Ghép phụ âm với nguyên âm

Trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng các nguyên âm trong một câu tiếng Anh bao gồm: a, e, i, o, u. Trong khi đó, tất cả các chữ cái còn lại được coi là phụ âm.

Theo quy tắc sẵn có, khi từ đứng trước kết thúc bằng phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm, chúng ta sẽ đọc và hiểu cách nối phụ âm với nguyên âm. Nguyên tắc này rất đơn giản và dễ sử dụng, bạn chỉ cần phát âm đủ các âm đuôi, khi nói nhanh, chúng sẽ tự động nối các nguyên âm và phụ âm lại với nhau.

Ví dụ:

  • Đó là những gì tôi nghĩ. /ðæts wa:t aɪ θɑːt/ (Đó là điều tôi nghĩ ra) nếu bạn đọc nó ngay lập tức nó sẽ trở thành /ðæts wa:daɪ θɑːt/
  • Check-in /t∫ek in/ (Đăng ký ngay) nếu đọc ngay sẽ thành /t∫ek’in/
  • Hold on /hold on /hold ɑːn/ (Cố lên) đọc liền nhau sẽ thành /hoʊldɑːn/
  • Hay đơn giản và dễ hiểu nhất là một cụm từ xuất hiện nhiều và thông dụng trong tiếng Anh, đó là Thank you /ˈθæŋk ˌjuː/ (Cảm ơn) → /ˈθæŋ kjuː/

Lưu ý cần nhớ:

Có những từ kết thúc bằng một nguyên âm không được phát âm, vì vậy chúng ta cần nối một phụ âm trước đó với nguyên âm đầu tiên của từ tiếp theo.

Ví dụ: Live out sẽ đọc là /li:v vaʊt/

Trung Đông, cách phát âm sẽ trở thành /midlli:st/

  • Khi một phụ âm gió đứng trước một nguyên âm, trước khi dùng nó để nối với nguyên âm, bạn cần chuyển phụ âm này thành một phụ âm không có gió tương ứng.

Ví dụ: “cough” (ho) được phát âm là /f/ ở cuối, nhưng nếu bạn dùng nó trong một cụm từ, chẳng hạn “cough up” thì bạn phải đổi âm /f/ thành /v/ và đọc là là /kɔv vʌp/.

  • Quy tắc loại bỏ âm “h”: Chữ “h” ở đầu một từ nào đó nghe giống như he, his, him, her, has, have chỉ đóng vai trò là một chữ cái chức năng và thường sẽ không được phát âm, vì vậy âm thanh đầu tiên của những từ này thường được coi là một nguyên âm khi kết nối âm thanh.

Ví dụ: Chị gái tôi quên (h)er chìa khóa. (Chị gái tôi quên chìa khóa)

QUY TẮC 2: Ghép một nguyên âm với một nguyên âm

Khi một âm từ kết thúc bằng một nguyên âm và âm từ tiếp theo cũng bắt đầu bằng một nguyên âm khác, chúng ta cũng sẽ nối hai âm hiện có lại với nhau.

  • Nếu âm từ phía trước kết thúc bằng một nguyên âm môi phẳng, điều đó có nghĩa là khi bạn phát âm nguyên âm đó bằng miệng, bạn sẽ phải thè nó ra như thể bạn đang cười, chẳng hạn đó là nguyên âm đơn /ɪ/ hoặc /iː /, hoặc các nguyên âm đôi như /aɪ/, /eɪ/ và /ɔɪ/, chúng ta cần phát âm một âm /j/ thật ngắn giữa một nguyên âm và nguyên âm đầu tiên của từ tiếp theo. .

Ví dụ: I am /aɪ æm/ (Tôi là một) khi bạn đọc lại nó sẽ trở thành /aɪjæm/

I ask /aɪ æsk/ (tôi hỏi) khi đọc nhanh thành /aɪjæsk/

  • Khi một âm tiết của từ kết thúc bằng một nguyên âm tròn và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm khác. Nguyên âm tròn môi là những nguyên âm mà khi chúng ta phát âm bằng miệng, bạn sẽ tạo thành hình tròn như chữ O, ví dụ: “OU”, “U”, “AU”,…Trong những trường hợp này, chúng ta sẽ thêm một âm /w/ rất ngắn vào giữa nguyên âm này và nguyên âm đầu tiên của từ tiếp theo.

Ví dụ: Go out /ɡoʊ aʊt/ (Đi ra ngoài ngay) khi đọc lại nó trở thành /ɡoʊwaʊt/

too often /tuː ɑːf.ən/ (Rất thường xuyên) khi đọc nhanh sẽ trở thành /tuwɑːf.ən/

“”

QUY TẮC 3: Ghép một phụ âm với một phụ âm

Khi một từ sẽ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo nó sẽ bắt đầu bằng một phụ âm giống với phụ âm trước của nó hoặc tương tự với nó, chúng ta sẽ chỉ cần phát âm phụ âm đó một lần. Dừng lại.

Ví dụ: Big boy /bɪɡ ɡɝːl/ (Cậu bé to con) khi đọc lên lập tức trở thành /bɪɡɝːl/

Một ngày tồi tệ /bæd deɪ/ khi bạn đọc nhanh trở thành /bædeɪ/

Sit down /st daʊn/ (mời ngồi xuống)→ /sɪdaʊn/

QUY TẮC THỨ TƯ: Những trường hợp đặc biệt cần biết

– Chữ U hoặc Y sau chữ T được phát âm là /ch/, vd: not yet /’not chet/;picture /’pikchə/.

– Chữ U hoặc chữ Y sau chữ D được phát âm là /dj/, vd:education /edju:’keiòn/.

– Phụ âm T, nằm giữa hai nguyên âm và không được nhấn mạnh, được phát âm là /D/, vd. trong cà chua /tou’meidou/; trong câu đi học /ai gou də sku:l/.

Nuốt âm thanh trong một câu

Nuốt là việc loại bỏ một hoặc nhiều âm (có thể là một nguyên âm, một phụ âm hoặc cả một âm tiết) trong một từ hoặc cụm từ để người nói dễ phát âm hơn. Hành động nuốt âm thanh này thường xảy ra một cách tự phát không cố ý nhưng cũng có thể là cố ý.

thoải mái /’kʌmfətəbl/ –> /’kʌmfətbl/

thứ năm /fiθ/ –> /fiθ/

anh ta / anh ta / –> / im /

sô-cô-la /’t∫ɒkələt/ –> /’t∫ɒklət/

rau /’vedʒətəbl/ –> /’vedʒtəbl/

Khi hai hoặc nhiều phụ âm đi cùng nhau, sẽ có xu hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp nuốt âm sẽ làm giảm âm tiết trong từ:

can-tu-the-hien-noi-am-trong-tieng-anhCác từ chỉ sự liên kết

hỏi /ɑ:skt/ –> /ɑ:st/

bài giảng /ˈlɛktʃə/ –> /ˈlɛkʃə/

máy tính để bàn /ˈdɛskˌtɒp/–> /ˈdɛsˌtɒp/

đĩa cứng /ˌhɑ:dˈdɪsk/–> /ˌhɑ:ˈdɪsk/

giữ im lặng /ˌkɛptˈkwaɪət/–> /ˌkɛpˈkwaɪət/

tiếp tục gọi /ˌkɛptˈko:lɪŋ/–> /ˌkɛpˈko:lɪŋ/

cứ nói /ˌkɛptˈto:kɪŋ/ –> /ˌkɛpˈto:kɪŋ/

ít nhất gấp đôi /əˌtli:stˈtwaɪs/ –> /əˌtli:sˈtwaɪs/

thẳng về phía /ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz/ –> /ˌstɹeɪˈtʊwo:dz/

bên cạnh /ˈnɛkstˌtʊ/–> /ˈnɛksˌtʊ/

muốn /ˈwɒntˌtʊ/ –> /ˈwɒnˌtʊ/

dường như không để ý /ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs/–> /ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs/

lần đầu tiên/fəðəˌfɜ:stˈtaɪm/ –> /fəðəˌfɜ:sˈtaɪm/

Chú ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường bị lược bỏ:

– Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước một phụ âm.

Ví dụ: lot of them /’lɒts v ðəm/ => /’lɒts ðəm/

– Yếu tố từ sau p, t, k (thường là âm ə).

Khoai tây /pə’teitəʊ/ => /p’teitəʊ/

Cà chua /tə’mɑ:təʊ/ => /t’mɑ:təʊ/

Canaried /kə’neəri/ => /k’neəri/

– Phụ âm đứng giữa trong nhóm phụ âm tình thái hỗn hợp

Nhìn lại /’lʊkt’bæk/ => /’lʊk’bæk/

Hành vi /kts/ => /ks/

Xem thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn

Nuốt từ trong câu

-Vần “e dài” là tiếng có âm trong các từ: anh, ta, em, biển, cô,… Bây giờ, để có thể đọc được các từ nhiệt, cỏ, thịt, hột, tấm,… bạn sẽ kết hợp các từ như sau:

nhiệt = trở thành anh + t,

cỏ dại = trở thành chúng ta + d,

thịt = trở thành tôi + t

Như vậy, để đọc được “heat” thì phải đọc “he” trước rồi thêm “t” vào cuối câu. Tiếng Việt của mình sẽ không có âm cuối, rất nhiều người Việt Nam khi đọc và sử dụng tiếng Anh sẽ không đọc được âm cuối, và đó cũng là một lý do khiến việc giao tiếp với người nước ngoài trở nên khó khăn. Lưu ý rằng trong tiếng Việt, cách đọc rất khác so với tiếng Anh.

-Các từ có nguyên âm khác tương tự như is. Ví dụ: để đọc “tàu”, trước tiên bạn phải nói “khay”, sau đó thêm “n” vào cuối: khay = tàu + n. Một số ví dụ khác:

cổng = gay + t,

lãng phí = cách + st,

của tôi = của tôi + n,

ngắt = bray + k,

hỏng = anh + k,

“”

Trên đây là cách nối âm trong tiếng Anh thường dùng. Hy vọng rằng sau khi đọc và hiểu bài chia sẻ này, bạn cũng có thể cải thiện khả năng nghe và phát âm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Việc tự học và phát âm đòi hỏi sự cố gắng và kiên trì rất cao, tôi mong và luôn chúc các bạn thành công. Và giao tiếp sẽ không còn là vấn đề nữa! .

Hãy lưu lại những kiến ​​thức bổ ích và tiếp thu chúng mỗi ngày để kiến ​​thức không bị mai một, tiếp thu thêm kiến ​​thức sẽ giúp chúng ta ngày càng phát triển toàn diện hơn về mọi mặt. Kiến thức thực sự cần thiết cho chúng ta. Chúng ta hãy làm cùng nhau. Trung Tâm Đào Tạo Việt Á chúc bạn học tốt!

Bạn thấy bài viết Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất
Xem thêm bài viết hay:  Try là gì trong tiếng Anh? Cách dùng cấu trúc try 

Viết một bình luận