Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Nhóm B bao gồm bao nhiêu cột? –

Câu hỏi: Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Nhóm B gồm bao nhiêu cột?

Câu trả lời:

Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B gồm 10 cột.

Cùng tìm hiểu thêm về nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học và một số dạng bài tập trong bảng tuần hoàn.

1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

Các nguyên tố hóa học được sắp xếp trong bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:

a) Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B?  Nhóm B bao gồm bao nhiêu cột?

b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

c) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học) được xếp vào một cột (nhóm).

2. Cấu trúc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

a) Tế bào nguyên tố

Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố. Các ô nguyên tố được đánh số thứ tự, số thứ tự là số điện tích Z của nguyên tố đó. Nó cũng là số proton trong hạt nhân và bằng số electron trong vỏ nguyên tử của nguyên tố đó.

b) Giai đoạn và nhóm

Lái xe đạp

Nhóm

Định nghĩa

Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Một nhóm là một tập hợp cột của các nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tố có cấu hình electron ngoài cùng tương tự nhau, do đó các tính chất hóa học gần giống nhau.

Cấu trúc

Số thứ tự của chu kì trùng với số lớp electron của các nguyên tố trong chu kì đó.

– Có 7 chu kỳ

Thời kỳ thứ hai: là thời kỳ 1, 2, 3.

Tiết chính: tiết 4, 5, 6, 7.

– Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng số electron hóa trị và cùng số thứ tự nhóm.

– Bảng tuần hoàn có 18 cột được chia thành 8 nhóm A và 8 nhóm B riêng biệt. Mỗi nhóm có 1 cột, nhóm VIIIB gồm 3 cột.

Các nhóm nguyên tố bao gồm nhóm A và nhóm B.

Xem thêm bài viết hay:  Electron mang điện tích gì?

3. Bài tập thực hành

Bài 1: Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

Bài 2: Tìm lỗi sai trong các câu sau:

A. Bảng tuần hoàn bao gồm các nguyên tố, chu kỳ và nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số chu kỳ bằng số electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Bài 3: Nêu mối quan hệ giữa số thứ tự nhóm A với số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Câu trả lời:

Số thứ tự của các nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Bài tập 4: Cho số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Câu trả lời:

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố Li: 1e, Be: 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e.

Bài 5:

a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột và bao nhiêu nhóm, các nhóm được đánh số như thế nào?

b) Nêu đặc điểm nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một cột?

Câu trả lời:

a) Bảng tuần hoàn có 18 cột được chia thành 8 nhóm A được đánh số từ IA đến VIIIA và 8 nhóm B được đánh số từ IB đến VIIIB. Mỗi nhóm là một cột, nhóm VIIIB gồm 3 cột.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp tất tần tật các từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc 

b) Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một cột có cấu hình electron giống nhau, đặc biệt là cấu hình electron ở lớp ngoài cùng. Do đó, các nguyên tố này có tính chất hóa học gần giống nhau.

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Hóa học 10

Nhớ để nguồn bài viết này: Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột? của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

Viết một bình luận