Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Bạn đang xem: Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel tại vietabinhdinh.edu.vn

Quartile là một giá trị không thể thiếu trong lĩnh vực khảo sát và bán hàng, nó giúp bạn đánh giá một số tiêu chí nhất định trong một tập hợp. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm QUARTILE trả về phần tư của tập dữ liệu.

Mô tả: Hàm trả về phần tư của tập dữ liệu. Nó được áp dụng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng.

Cú pháp: QUARTILE(mảng,quart).

Trong đó:

– Array: Tập hợp dữ liệu (dạng mảng hoặc dãy ô) để tìm giá trị tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

– quart: Chỉ định giá trị trả về, là tham số bắt buộc. Có các cấp độ sau:

+ quart = 0: Phần tư nhỏ nhất.

+ quart = 1: Phần tư thứ 1 (phân vị thứ 25).

+ quart = 2: Quart là giá trị trung bình (phân vị thứ 50).

+ quart = 3: Quartile ở giá trị thứ 3 (75th percentile).

+ quart = 4: Phần tư ở giá trị lớn nhất.

Chú ý:

– Nếu tham số mảng rỗng => hàm trả về giá trị #NUM!

– Nếu quart là số thập phân => hàm lấy giá trị nguyên của quart.

– Nếu quart nằm ngoài tập giá trị { 0, 1, 2, 3, 4} => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp quart =0 => cùng giá trị hàm MIN, quart = 2=> cùng giá trị hàm MEDIAN, quart = 4 = cùng giá trị hàm MAX.

Ví dụ:

Tính giá trị phần trăm của tập dữ liệu sau:

1. Tỷ lệ phần trăm tối thiểu

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C13).

Cách sử dụng QUARTILE 2 .  chức năng

Tỷ lệ phần trăm tối thiểu có cùng giá trị với hàm MIN:

Cách sử dụng QUARTILE 3 .  chức năng

2. Phân vị thứ 25 (quarty = 1)

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C14).

Cách sử dụng QUARTILE 4 .  chức năng

3. Phân vị thứ 50

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C15).

Cách sử dụng QUARTILE 5 .  chức năng

Phân vị thứ 50 có cùng giá trị với hàm MEDIAN.

Cách sử dụng QUARTILE 6 .  chức năng

4. Phân vị thứ 75

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C16).

Cách sử dụng QUARTILE 7 .  chức năng

5. Phân vị có giá trị lớn nhất

Nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C17).

Cách sử dụng QUARTILE 8 .  chức năng

Giá trị phân vị tối đa hoàn toàn giống với giá trị của hàm MAX:

Cách sử dụng QUARTILE 9 .  chức năng

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và các trường hợp đặc biệt của hàm Quarty.

Chúc may mắn!

Bạn thấy bài viết Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel
Xem thêm bài viết hay:  Cách mở file PDF trên Android

Viết một bình luận