Hàm Index và Match trong Excel

Bạn đang xem: Hàm Index và Match trong Excel tại vietabinhdinh.edu.vn

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Index và Match trong Excel. Sử dụng các hàm này giúp bạn tìm giá trị chính xác trong bất kỳ cột và hàng nào.

1. Hàm chỉ mục ()

Có hai loại hàm Index(): Index() dưới dạng mảng và Index() dưới dạng tham chiếu.

Index() dưới dạng một mảng:

– Ý nghĩa: Trả về giá trị của một ô dữ liệu có chỉ số hàng và chỉ số cột vừa tìm được.

– Cú pháp: Index(Array, Row_num,[column_num]).

Trong đó:

Mảng: Mảng tham chiếu dữ liệu hoặc hằng số mảng.

+ Row_num: Row chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Cột chứa giá trị cần lấy.

Index() làm tài liệu tham khảo:

– Ý nghĩa: Trả về giá trị của một ô dữ liệu có chỉ số hàng và chỉ số cột vừa tìm được.

– Cú pháp: INDEX(Reference, Row_num, [Column_num], [Area_num].

Trong đó:

+ Reference: Vùng tham chiếu chứa giá trị cần lấy.

+ Row_num: Chỉ số các hàng chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Chỉ số của cột chứa giá trị cần lấy.

+ Area_num: Số vùng cần trả về. Nếu bỏ qua mặc định là 1.

– Ví dụ:

2. Hàm khớp ()

– Ý nghĩa: Trả về số thực trong vùng dữ liệu của giá trị cần tìm.

– Cấu trúc: MATCH(Lookup_Value, Lookup_array, [Match_type]).

Trong đó:

+ Lookup_Value: Giá trị cần tra cứu.

+ Lookup_array: Mảng chứa giá trị cần tra cứu.

+ Match_type: Loại tìm kiếm. Có 3 loại tìm kiếm:

* Tìm kiếm một giá trị nhỏ hơn giá trị được tìm kiếm khi match_type =1 (nhỏ hơn).

* Tìm kiếm giá trị đúng theo giá trị cần tìm khi match_type =0 (Kết hợp chính xác).

* Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị yêu cầu khi match_type = -1 (Lớn hơn).

– Ví dụ:

Cuộc thi .  chức năng

3. Ví dụ chung về cách sử dụng hàm Index() và Match()

Ví dụ: nhập đơn giá của sản phẩm dựa trên mã sản phẩm và nhà sản xuất trong bảng tra cứu.

Sử dụng Chỉ mục và Kết hợp.  chức năng

Ghi chú:

– Hàm MATCH(B3,A9:A12,0): trả về số thứ tự của giá trị nằm tại ô B3 trong ô dữ liệu từ A9 -> A12. Trong đó giá trị ô trống A9 được coi là số thứ tự đầu tiên.=> trả về số thứ tự của hàng trong hàm Index().

– Hàm MATCH(C3,A9:D9,0): trả về số thứ tự của giá trị nằm tại ô C3 trong ô dữ liệu từ A9 -> D9. Trong đó giá trị ô trống A9 được coi là số thứ tự đầu tiên.=> trả về số cột trong hàm Index().

Chú ý: Cách tạo bảng dữ liệu và chọn vùng tìm kiếm của các hàm Match. Chúc may mắn!

Bạn thấy bài viết Hàm Index và Match trong Excel có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Hàm Index và Match trong Excel bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Hàm Index và Match trong Excel của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Hình Ảnh Đẹp

Xem thêm chi tiết về Hàm Index và Match trong Excel
Xem thêm bài viết hay:  Background Vàng Đẹp, Tươi Sáng, Sắc Nét, Cực Ấn Tượng

Viết một bình luận