Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức Năng Và Nhiệm Vụ – Hướng Nghiệp Việt Á

  1. Hướng Nghiệp Việt Á Quy Nhơn là đơn vị đào tạo trực thuộc  Công Ty TNHH Hướng Nghiệp Việt Á , có chức năng tham mưu giúp Công ty Hướng Nghiệp Việt Á trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập và hướng nghiệp cho học viên tại địa phương và các địa bàn lân cận.
  2. Đào tạo nguồn nhân lực thành thạo kỹ năng nghề, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ và tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại địa phương cũng như hướng đến cung ứng nhân lực cho các thị trường lao động khác ở trong nước cũng như xuất lao động ở các lĩnh vực chủ yếu: Quản trị nhà hàng khách sạn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ buồng phòng,  lễ tân, nghiệp vụ bếp, pha chế, làm bánh …
  3. Hướng Nghiệp Việt Á Quy Nhơn  có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng và xúc tiến việc làm cho học viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo thuộc Công Ty TNHH Hướng Nghiệp Việt Á nghiên cứu và đề xuất với  Công ty về các mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương.
  4. Tổ chức các hoạt động hợp tác với Doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp trình Công ty phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề, theo đặt hàng của doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức cho học viên tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa học viên và doanh nghiệp.
  5. Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho học viên.
  6. Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh trình tổng Công ty phê duyệt hàng năm; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết trong quy trình tuyển sinh theo quy chế hiện hành. Tổ chức xét trúng tuyển và tổ chức nhập học đầu khóa; xét tốt nghiệp cuối khóa và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.
  7. Xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập tổng thể theo từng khóa học cho cho các chương trình, loại hình đào tạo, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Công ty.
  8. Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về của học viên về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, điểm thi, chuyển điểm, bảo lưu điểm của học viên.
  9. Đề xuất các mức học phí, lệ phí; tiến độ đăng ký học tập và thu học phí; thống kê học phí phải đóng, học phí nợ…

Thông tin liên hệ các cơ sở Hướng Nghiệp Việt Á

..

..

Call Now Button
error: Content is protected !!