TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIỆT Á TẠI BÌNH ĐỊNH – THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH, KẾ TOÁN MÁY TRONG THÁNG 3/2022

Khóa học Kế toán thực hành trên sổ sách bằng chứng từ thực tế của Doanh nghiệp, giúp học viên

Xem Thêm

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CẤP DƯỠNG MẦM NON TẠI BÌNH ĐỊNH THÁNG 2 – 2022

Nhằm đáp ứng  nhu cầu thực tế của các đối tượng đã và đang có nguyện vọng muốn trở thành nhân

Xem Thêm

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NVSP MẦM NON TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2022

TRUNG TÂM VIỆT Á BÌNH ĐỊNH – KHAI GIẢNG LỚP BẢO MẪU MẦM NON TẠI BÌNH ĐỊNH VÀO ĐẦU NĂM MỚI 2022 ? ĐỐI TƯỢNG:

Xem Thêm

??TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT Á BÌNH ĐỊNH CHIÊU SINH CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỀ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VÀO ĐẦU NĂM 2022??

?QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ?QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ?NGHIỆP VỤ LỄ TÂN ?NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG ——————————- ?ĐỐI TƯỢNG THAM

Xem Thêm

TRUNG TÂM VIỆT Á BÌNH ĐỊNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TẠI BÌNH ĐỊNH

Các chương trình nghiệp vụ mầm non:         Nghiệp vụ sư phạm mầm non         Nghiệp vụ

Xem Thêm

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TẠI HƯỚNG NGHIỆP VIỆT Á BÌNH ĐỊNH ĐẦU NĂM MỚI 2022

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT Á THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN VỀ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!